DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE ŠPORTSKIH OZLJEDA

DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE ŠPORTSKIH OZLJEDA
-Višegodišnje iskustvo u dijagnosticiranju i liječenju športskih ozljeda
- UZV ozljeda mišića, tetiva, ligamenata, zglobova...

TRAUMATOLOGIJA / ORTOPEDIJA / ŠPORTSKA TRAUMATOLOGIJA

Kod nas možete napraviti pregled i konzultaciju kirurga/traumatologa/ortopeda dr.sc. Bruna Lukšića, zamjenika pročelnika Zavoda za ortopediju i traumatologiju, voditelja Traume 1 u KBC Split i suradnika katedre za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Splitu. Dvadesetogodišnje kliničko iskustvo dr Lukšića u radu s najtežim traumatološkim pacijentima, kao i educiranost u UZV dijagnostici ozljeda i bolesti lokomotornog sustava, jamstvo su stručnog i profesionalnog pristupa tretmanu pacijenata.
Dr Lukšić, sa završenim doktorskim poslijediplomskim studijem iz Športske medicine, cijeli je svoj radni vijek usko povezan s dijagnostikom i liječenjem športskih ozljeda, te surađuje s čitavim nizom profesionalnih i amaterskih sportaša i rekreativaca, a voditelj je i sudionik zdravstvenih timova na brojnim velikim športskim natjecanjima.

– Višegodišnje iskustvo u dijagnosticiranju i liječenju športskih ozljeda
– UZV ozljeda mišića, tetiva, ligamenata, zglobova
– Liječenje ozljeda matičnim stanicama i faktorima rasta (uzimanje matičnih stanica iz krvi ili iz masnog tkiva
– Suradnja s brojnim športskim kolektivima/klubovima i individualnim sportašimaZATRAŽITE TERMIN
DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE ŠPORTSKIH OZLJEDA: